DetaliiPROGRAME POSTUNIVERSITARE
DE FORMARE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA


Evaluarea riscurilor si auditarea în domeniul
securitatii si sanatatii în munca (detalii)


Managementul securitatii, sanatatii si relatiilor de munca (detalii)

Managementul si valorificarea gazelor naturale (detalii)

Management sanitar (detalii)

Management educational (detalii)

Incluziune si interventie pentru persoanele cu CES (detalii)

Managementul administratiei publice (detalii)

Mediere institutionala si transnationala (detalii)Important!
• Universitate de stat acreditata
Universitate evaluata cu grad ridicat de încredere
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se organizează în baza prevederilor art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu acordul
Ministerului Educaţiei Naţionale.

Programele de perfecţionare sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC (CNFPA), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.