Informatii lucrare de certificare a competentelor profesionaleCerere lucrare certificare (detalii)

Coperta lucrare (detalii)

Structura lucrarii de finalizare si certificare a competentelor profesionale (detalii)

Instructiuni prezentare PowerPoint (detalii)

Declaratie de conformitate (detalii)

Model lucrare de certificare (detalii)Important!
• Universitate de stat acreditata
Universitate evaluata cu grad ridicat de ncredere
Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se organizează în baza prevederilor art. 173 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi cu acordul
Ministerului Educaţiei Naţionale.


Programele de perfecţionare sunt autorizate de Autoritatea Naţională pentru Calificări – ANC (CNFPA), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, republicată.